SERWIS I KONSERWACJA

Firma WINDA prowadzi także serwis urządzeń dźwigowych (nowych, zakupionych w naszej firmie oraz starszego typu). Wykonujemy także naprawy gwarancyjne zakupionych u nas urządzeń. Przeprowadzamy remonty dźwigów w każdym zakresie.

Posiadamy całodobowe pogotowie dźwigowe pracujące przez 365 dni w roku.
Wyposażeni jesteśmy w samochody serwisowe z bezpośrednią łącznością, które w każdej chwili możemy skierować w dowolne miejsce wystąpienia awarii.

Prowadzimy serwis około 500 urządzeń - obszar naszego działania obejmuje województwo wielkopolskie oraz lubuskie.

Wśród serwisowanych przez nas obiektów są:
- osiedla mieszkaniowe
- budynki użyteczności publicznej
- urzędy
- banki
- przedsiębiorstwa
- osoby prywatne

Ponadto przeprowadzamy okresowe badania dźwigów, wykonujemy pomiary elektryczne.
Wszystkie wykonywane przez nas prace oparte są o obowiązujące normy i przepisy dotyczące dźwigów.
Firma posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, a wszyscy pracownicy indywidualne uprawnienia konserwatora.

INFORMACJA O DŹWIGACH

Zgodnie z art.8 ust.4 ustawy z dnia 21.12.2000r. o Dozorze Technicznym i zarządzeniem Ministra Gospodarki z 28.12.2001r. Dozorowi technicznemu podlegają i wymagają zgłoszenia do odbioru technicznego w Urzędzie Dozoru Technicznego :
dźwigniki o napędzie ręcznym lub mechanicznym (elektrycznym, hydraulicznym, pneumatycznym) a w szczególności:
- dźwigniki zębatkowe
- dźwigniki śrubowe
- dźwigniki tłokowe
- dźwigniki cięgnowe

eksploatowane jako:
- dźwigniki stałe - na fundamencie
- dźwigniki przenośne - przenoszone lub przestawianie
- dźwigniki przewoźne - na samochodzie lub własnym podwoziu
- dźwigniki samochodowe - do podnoszenia i opuszczania samochodu

Dźwigniki mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji o dopuszczeniu do pracy , wydanej przez Urząd Dozoru Technicznego - oddział w Poznaniu ul. Taczaka 5.
Konserwację dźwigników powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

UWAGA: nasza firma pomoże Ci w zarejestrowaniu Twojego podnośnika w warsztacie i przeprowadzeniu odbioru wspólnie z IDT.
Prowadzimy także serwis tych urządzeń.