DŹWIGI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ofercie proponowanych dźwigów znacząca pozycją są dźwigi dla osób niepełnosprawnych.

W celu pokonania barier architektonicznych dla osób z ograniczeniami ruchowymi mających problemy z poruszaniem się oferujemy różne rozwiązania , w zależności od możliwości
technicznych , oraz potrzeb klienta.

Takim rozwiązaniem są platformy , wśród nich rozróżniamy :

– platformy przyschodowe wewnętrzne i zewnętrzne zamontowane na ciągu
schodowym

– platformy kabinowe montowane z szybem lub bez , na zewnątrz lub wewnątrz
budynku.

Informacje szczegółowe dotyczące typu i wystroju platformy , po kontakcie z przedstawicielem firmy i po wizji lokalnej na miejscu przeznaczonym do montażu.

Uwaga :

Osoba niepełnosprawna , mająca problemy z poruszaniem się i będąca właścicielem bądź wieczystym użytkownikiem nieruchomości , abo po uzyskaniu zgody od właściciela , może wystapić do PFRON z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji przy zniesieniu barier architektonicznych.Dofinansowanie to może wynosić do 80 % inwestycji.