O firmie

Wśród firm dźwigowych działających w kraju jest firma o nazwie WINDA S. J. W krótkim wstępie pragniemy przybliżyć nie tylko ofertę lecz także historię i znaczące osiągnięcia naszej firmy.
Firma WINDA S. J. powstała w 1990 roku po likwidacji Zakładu Montażu Dźwigów w Poznaniu działającego w ramach Kombinatu Dźwigów Osobowych ZREMB – Warszawa. Firma posiada solidne podstawy finansowe, oraz duży profesjonalizm oparty na trzydziestoletnich doświadczeniach ludzi pracujących w tej branży.
Dzięki zaangażowaniu kadry kierowniczej, jak i bezpośrednio produkcyjnej możliwy był dynamiczny rozwój, którym niewiele firm w obecnych czasach może się poszczycić. Poczynione inwestycje gwarantują pełną niezależność finansową, oraz dostęp do wszelkich części dźwigowych, jak i urządzeń potrzebnych do prac związanych z dźwigami. Preferując krajowy przemysł jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem wszystkich polskich producentów dźwigów.
W okresie działalności dostarczyliśmy i zamontowaliśmy kilkaset urządzeń różnych typów w obiektach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych. Poza instalowaniem nowych urządzeń, firma podejmuje się prac związanych z modernizacją dźwigów. Podejmujemy się prac związanych z generalnym wykonawstwem, uczestniczymy w fazie projektowania i budowania szybów. Oddajemy gotowe urządzenia do eksploatacji po odbiorze Urzędu Dozoru Technicznego. Dostarczone i zmontowane przez nas dźwigi przejmujemy w konserwację, co umożliwia przedłużenie okresu gwarancji.
Wszystkie urządzenia proponowane przez nas wyprodukowane są zgodnie z obowiązującymi normami EN81.1 i EN81.2 oraz EN81-20 i EN81-50. Firma posiada wszelkie uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego niezbędne do prowadzenia działalności w pełnym zakresie.
Równie ważnym jak montaż jest dział konserwacji.
Jesteśmy związani umowami z wieloma użytkownikami dźwigów. Konserwujemy kilkaset dźwigów w szpitalach, urzędach, hotelach, bankach, dużych przedsiębiorstwach o ruchu ciągłym, pojedyńczych budynkach mieszkalnych oraz całych osiedlach mieszkaniowych. Wzorcowy model sposobu konserwacji wypracowany przez nas daje dużą skuteczność i niezawodność w działaniu. Wśród zakładów dźwigowych tylko niewiele posiada pełną zdolność do prowadzenia tej działalności.
O niezawodności i atrakcyjności naszych usług świadczą liczne listy referencyjne od zadowolonych klientów oraz lista najbardziej znaczących odbiorców.
Deklarujemy, że czas w którym przystąpimy do usunięcia awarii nie przekroczy 30 min.
Pracujemy 365 dni w roku łącznie z całodobowym pogotowiem dźwigowym, aby utrzymać wysoki poziom usług, zapewnić bezpieczeństwo i wygodę ludzi.
Jesteśmy do waszej dyspozycji. Wybierając firmę WINDA S. J.
Nie będziesz chodził po schodach.